Esteettömyyspalvelut

Palveluni tähtäävät kaikille sopivien ratkaisujen löytämiseen.

Esteettömät ratkaisut ovat usein edullisia, kun ne toteutetaan suunnittelun alkuvaiheessa. Ne sujuvoittavat meidän kaikkien arkea vaikkakin joillekin nämä ratkaisut ovat välttämättömiä.

Esteettömyyskonsultin palvelut auttavat

Autamme asiakkaitamme luomaan fyysesti esteettömän ja turvallisemman ympäristön

Esteettömästä ympäristöstä hyötyvät kaikki

Koulutus ja konsultointi

Esteettömyyteen ja yhdenvertaisuuteen liittyvät koulutukset sekä neuvonta ja ohjaus

Tapahtumat

Esteettömän tapahtuman asiantuntijaratkaisut

Tuotekehitys

Esteettömät ratkaisut ja esteettömyyttä parantavat ratkaisut tuotteeseesi tai palveluusi

Esteettömyyskoulutus ja konsultointi räätälöidään asiakkaan tarpeisiin

Toteutan esteettömyyteen ja yhdenvertaisuuteen liittyviä koulutuksia niin rakentamisen ja suunnittelun ammattilaisille kuin sellaisille yhteisöille, joille asia on ei ole vielä niin tuttu. Koulutus voi liittyä esteettömyyden perusteista aina tarkemmin valittuihin aiheisiin- tarpeidesi mukaan.

Otan kantaa ja neuvon esteettömyyteen liittyvissä asioissa aina lainsäädännöstä esteettömyyssuunnitelmiin, kodin valintaan ja esteettömyyskartoituksiin.

Apua rakennusten esteettömyysselvityksiin

Esteettömyysselvitys, -suunnitelma ja -kartoitus

Esteettömyyteen ja yhdenvertaisuuteen liittyvät koulutukset sekä neuvonta ja ohjaus

Esteettömyyskatselmukset ja loppukatselmus

Esteettömän tapahtuman asiantuntijaratkaisut

Esteettömyysseloste

Esteettömät ratkaisut ja esteettömyyttä parantavat ratkaisut tuotteeseesi tai palveluusi

Esteettömyyskartoituksella selvitetään rakennuksen nykytila

Esteettömyyskartoituksen avulla selvitetään mm. rakennukseen johtavia reittejä, piha-alueita, sisäänkäyntejä, rakennuksen kulkuyhteyksiä, esteettömiä hygieniatiloja, asiakaspalvelutiloja, opastusta, akustiikkaa ja kuunteluolosuhteita sekä valaistusta ja kontrasteja. Kartoitettavana voivat olla rakennuksen fyysiset tilat tai palveluketjun toimivuus.

Esteettömyyskatselmus on kartoitusta keveämpi toimenpide

Siinä katselmoidaan tyypillisesti keskeneräistä rakennusprojektia tai sen osaa. Yleensä siitä ei tehdä raporttia kuten katselmusta laajemmasta kartoituksesta.

Esteettömyysselvitys rakennuslupahakemukseen

Esteettömyysselvitys laaditaan kaikista hallinto‐ ja palvelurakennuksista, liike‐ ja palvelutiloista, tiloista ja asuinkerrosrakennuksista. Selvityksessä kerrotaan, miten esteettömyys aiotaan toteuttaa rakennushankkeessa. Selvitys on rakennuslupahakemuksen liite.

Esteettömyyssuunnitelmassa määritellään tavoitteet ja toimenpiteet

Koostuu esteettömyysselvityksestä että -tarkastusasiakirjasta. Suunnitelmien konkreettiset esittämistavat auttavat hahmottamaan esteettömyyden ketjua ja toimivuutta.